Cílem projektu je pomoci

„ZPÁTKY NA NOHY“

lidem s neurologickými obtížemi a to konkrétně lidem:

- s roztroušenou sklerózou 

- po cévní mozkové příhodě

- s dětskou mozkovou obrnou

- při neúplném poranění míchy nebo mozku

 

 

 

Přispět

 

"ZPÁTKY NA NOHY" chceme pomoci poskytnutím nejmodernějších metod neurorehabilitace tak, aby se maximalizovala šance návratu k samostatnému pohybu bez odkázanosti na invalidní vozíky, nejrůznější kompenzační pomůcky a pomoc rodinných příslušníků. 

 

V našem projektu chceme získat finanční prostředky na pořízení přístrojů WalkAide a zařadit je do programu neurorehabilitace ordinace provozované Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze ve spolupráci se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Proč je sbírka nutná? Přístroj WalkAide stojí 100 000,- Kč. Přístroj není hrazen ze zdravotního pojištění. Rádi bychom dopřáli péči i těm, kteří si nemohou dovolit přístroj zakoupit. V dnešní době, kdy nám věda, výzkum a technika umožňují kvalitnější život a efektivnější boj s onemocněními, chceme postavit co nejvíce lidí zpátky na nohy a zkvalitnit jejich život.

 

Naším cílem je z veřejné sbírky pořídit minimálně 4 přístroje pro ordinaci a ambulatní ošetření pacientů a dále 10 přístrojů pro zápůjčky přístrojů pacientům domu. Celkem se jedná o částku 1 400 000,- Kč.

 

 

Co je WalkAide

 

WalkAide je funkční elektrický neurostimulátor, který dokáže nahradit ztracenou funkci peroneálního nervu při poškození centrálního motoneuronu, tzv. syndromu „padající špičky“. WalkAide funguje na principu funkční elektrické stimulace při aktivní chůzi. Dokáže zrychlit a zestabilnit chůzi1), snížit svalovou únavu a atrofii, zlepšuje prokrvení a tvrdost kostí. Jeho pravidelné používání vede k neuromodulaci2)WalkAide v kombinaci s neurorehabilitací maximalizuje šanci na obnovení ztracené možnosti samostatného pohybu.

 

1) Damiano DL, et al., Muscle Plasticity and Ankle Control After Repetitive Use of a Functional Electrical Stimulation Device for Foot Drop in Cerebral Palsy, Neurorehabil Neural Repair, 2013 Mar-Apr; 27(3):200-7

2) Stein RB, et al., A multicenter trial of a footdrop stimulator controlled by a tilt sensor, Neurorehabil Neural Repair, 2006;20:371-9

 

PARTNEŘI

 

logo1
logo2

 

PODPOROVATELÉ

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

JAK POMOCI

 

- veřejná sbírka; občané, firmy: č. ú. pro veřejnou sbírku 19-0392095319/0800,
- nadace, nadační fondy: č.ú. CEROS 0392095319/0800

- dárcovská SMS

- nákup náramku WalkAide – Zpátky na nohy

- dárcovská DMS ZPATKYNANOHY